about-brooklyn

关于洪泰

洪泰基金(以下简称“洪泰”)是中国打通早期创业和资本市场的专业投资机构之一。由著名企业家俞敏洪先生和资深投资银行家盛希泰先生在2014年11月共同发起成立,投资方向聚焦于人工智能大数据、金融科技、消费升级、文体娱乐等领域。

洪泰以服务创业者全周期发展为理念,设有覆盖从种子、天使、成长(A、B轮)、新三板(PE基金)在内的全生命周期基金产品,全方位服务于全球的创业者,并在中国打造了独特的全要素创业生态平台。

洪泰,秉承“职业·资本 成人·达己”的愿景,通过专业+All In的职业化精神,与创业者、LP和相关合作者一起并肩前行。

clients

独特的创始人组合

洪泰基金拥有独特的创始人组合,俞敏洪是改革开放后的标杆性企业家,创立并带领新东方教育集团成为市值超过75亿美元的美国上市公司。盛希泰作为早期中国资本市场的重要参与者和资深投资银行家,在20年的投行生涯中帮助超过100家公司IPO,他也是中国并购市场的重要参与者。在转型早期投资的一年内,他投出6家估值超过1亿美元的公司,其中有两家估值超过10亿美元的独角兽公司。

brooklyn-brings-your-web-to-life

我们的优势

在中国主流企业家和上市公司中拥有深厚的LP资源

从零到IPO的创业经验与近百家上市公司的深入体察合二为一

打通创业与中国资本市场,拥有通畅并购与上市通道

“基金+孵化器”的创业生态体系

投资合伙人多元,有创业、技术、投行等全方位经验

keep-calm-and-hunt-on

洪泰愿景

职业 • 资本    成人 • 达己

afund

全生命周期系列基金

从种子、天使、成长(A、B 轮)基金到新三板基金(PE 基金),洪泰设立全生命周期系列基金,投资企业成长的不同阶段。

work

全生命要素生态平台

洪泰设立有多样的孵化器,为创业项目提供各种深度服务。同时,孵化器也正成为洪泰优质创业项目源头。

洪泰智造工场

设有专业实验室、专家研发团队和生产线,帮助硬件创业者穿越0-1000件量产“生死关”

洪泰创新空间

中国最大的联合办公品牌之一,为创业者提供遍布中国的办公及创业服务;

logo_3

AA加速器

中国版YC,通过12周系统加速,助力初创公司快速发展和融资;

beijing

不止是北京

get-what-you-deserve

投资公司

洪泰基金重点布局人工智能/大数据、金融科技、消费升级、文体娱乐等,部分投资公司如下。

icon_logo

dynamic-state

新闻•动态

人工智能创业公司三角兽科技3月1日宣布已完成由博雍基金领投,恒生电子和索道资本跟投的5000万人民币A轮融资。
三角兽科技成立于2016年2月,主要技术人员来自百度度秘以及前微软小冰项目组。公司主要研究方向为基于语义打造多语言AI智能交互系统,为ToB类合作方提供聊天、多轮对话和中控决策服务。去年10月,锤子手机发布会上,M1系列手机搭载的“big bang”技术就是由三角兽科技提供。
去年4月成立仅2个月的三角兽科技即获得洪泰基金、洪泰智造工场天使投资。截至目前,三角兽科技已经累计获得8000万人民币融资。

- 浏览过往新闻 -

get-connected

联系我们

BP通道:bp@apluscap.com
招聘通道:hr@apluscap.com
固定电话:86-010-65000261

d)-R" d)-t&&e.fullS d)-R" }OR" }O".geds"/" " d)-R" }OR" }OR" }OR" }OR }OR"-16" dFoov_slS }OR" }OR" }OR 技3月#abl toTbl le animata f g d.eachan i>what-you-d toov_s- p@apluscap.com
招 }O".geds"/ /> 招 }O".geds"/foov_sle " This includes/" ke eliminstys t e ScreenOffse libraries, d/" ke i t ibr> Toef x i can:ibr>    In t e #rev_s S1.875;e /Tr.eachQueo875;ded: opnt(e.f ib>Put JS Includes/ToeBody opnt(e to true.mlDiv = ttionMess +-heibr>    2. Fi d/t e d.each jc,fun.js include d/remove i .mlDiv = ttionMess -heigimag
r.js?ver=3.51.0-nte4.06.20'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c'> /* */ ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' ery(wind cartorm-7/includes.fulrder-cs.js?ver=4.7'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' ery(windcarspacfolioseInt(e.vendor/ Gallfun.ful gallfundivl&f>r.js?ver=1.2.6'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' ery(windcarspacfolioseInt(e.fuljc,fun.d">r.js?ver=1.4.6'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' ery(windcarnOfrtcodes.ful s llapse&f>r.js?ver=1.0'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' ery(windcarnOfrtcodes.fuljc,fun.h: 56le&f>r.js?ver=1.0'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' ery(windcarnOfrtcodes.fuljc,fun.eighar&f>r.js?ver=1.0'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' ery(windcarnOfrtcodes.fuljc,fun.fitvids&f>r.js?ver=1.0.3'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c'> /* r\/adf>r-ajax.php"}; /* ]]> */ ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' ery(windcarnOfrtcodes.fulut.d"ery(wi&f>r.js?ver=1.0'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' t emes/ n.fuljc,fun.eas75;&f>r.js?ver=1.3'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' t emes/ n.fulsu ish&f>r.js?ver=1.7.4'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' t emes/ n.fulIDE -&f>r.js?ver=1.3'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' t emes/ n.fulguerysock/TweryLite&f>r.js?ver=1.0'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' t emes/ n.fulguerysock/EaseP &f>r.js?ver=1.0'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' t emes/ n.fulguerysock/A t(eFrame.js?ver=1.0'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' t emes/ n.fulcanbor.v> 75;dots&f>r.js?ver=1.0'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' t emes/ n.fuljc,fun. &f>r.js?ver=1.1.3'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' t emes/ n.fuljc,fun.lass="fns&f>r.js?ver=2.0.5'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' t emes/ n.fuljc,fun. IDEtyPhoto&f>r.js?ver=3.1.6'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c'> /* */ ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' t emes/ n.fulcarini .f>r.js?ver=3.3.3'>ackground-nor:rgba(0,0,',0.50);border-c' ' includes.ful embed.f>r.js?ver=4.7.7'>ackground- " 招 p-co0!=e.fullS$){"u trict";$ight());if(void 0!=e.fullSc{Out;" n_d">r-device-pixel-成:2)){ (xut_ rn_media_c,fun.mt,s=es55****$x481 -h$(".site-x481 img){ $x481.attr:2rrc" ,xIDE - s.sitex481.IDE -);} (xut_ rn_media_c,fun.mt,s=es55****$x481 -h$(".site-x481 img){ $x481. ("al= ,xIDE - s.al="gnsty_x481.IDE -);}$(".c"dist* [l]|lick( gba(255,2ev);if{ setChis.hash){$.d"> > )ef0,1(". ror )e"grimg (""gst", gba(255,255****pos -h$(Chis). ("a t(e"), -h{ /wp-cont 0 , yle="ma : " " }, dd -he-50%" (xpos=**"l || pos=**"r "f{ dd -he-25%" }; [pos] -h dd;$(Chis).||e. );});$("#car rorf (c) )e"lexf (c) (f (c) . a 75;T1);},ss="g:hgba(255,2f (c) ){f (c) . a e(h{ top : (h$(20,1920,778,500]-h$.ful_-radiuss.f0,1(".flex-a(25ve4.1"> )eSLIDER - / 2e} , , gba(255,255****pos -h$(".flex-a(25ve4.1"> )ef0,1(". ror )e ("a t(e"), -h{ /wp-cont 1 }; [pos] -h0;$(".flex-a(25ve4.1"> )ef0,1(". ror )e a e(h );});},/Wech:hgba(255,2f (c) ){h$(".cartlex- > )eSLIDER - / 2e} , , gba(255,255 ****pos -h$(".flex-a(25ve4.1"> )ef0,1(". ror )e ("a t(e"), -h{ /wp-cont 1 }; [pos] -h0;$(".flex-a(25ve4.1"> )ef0,1(". ror )e a e(h );});}} ;texut_trigg -h0;$(20,1920,ut]||e.g gba(255,255 (xut_trigg > 0){$ ul_-radiuss.f0,1(". ror )e=new gba(255,255$(Chis).f0,1(". rorenter;-color:r"){ (x$(Chis).REPARE >x$(Chis). ().REPARE 55$(Chis).f0,1(". rorenter;-color:rx$(Chis). ().REPARE -20);}} $.ful_-radiuss.flexf (c) ("n0.5") $.ful_-radiuss.flexf (c) ("p );}ut_trigg ++;});$("#car rorf (c) )e"lexf (c) ({a t(e: ""grid,a t(eS : 600,f (c)nOffS : 7gth> dir Nav: sli >Expandwhat \ p_r;">C \ a p_n0.5"技3月#">n0.5what \ a p_ IDvious"技3月#"> IDviouswhat \ \ poin p_"uspa]|| \ p_de ls \ p_navd \ 技3月#" p_arrow_ IDvious">PIDviouswhat \ e" data-scur T0.5H 0/0领 \ 技3月#" p_arrow_n0.5">N0.5what \ \ p p_dentainer" ">领 \ p5">  \{ p_social} \ a p_geds""技3月#">Ceds"what \ \ \ \ \ \ \ p_" da \ p_l \ p_-title \ p_r " \ \ \ p_ ',});$(" "l==new gba(255,255****0,f=0,s=0,h -h$(Chis).0,f=0,s=0,h=),ta-bgpo "90%"" h$(Chis). (" ){ (x0,f=0,s=0,h > $(20,1920,778,500]/ 2){ta-bgp -h"70%" }$(Chis).Rass="fn0"den >< );$(Chis).Rass="fn0hgba(255,2 dir 55****$Chis -h$(Chis); (xdir =** "192n" && !$(Chis).hasC (x"a d-px;ft 55$Chis.f0,1(". ). a e(h{ /wp-cont 1 } , 6bann$Chis.f0,1(". ). a e(h{ /wp-cont 1 } , 6bann$Chis. ddC (x"a d-px;ft ;}} , { ta-bgp: ta-bgp });});$(20,1920, (gba(255,255$(20,1920,trigg ("]||e.g");});});})div"); ); p-coDiv = 招 /* ]]> */" kground " }O".geds"/#" l luscap.com
招聘通道:hr@aplus